Site Overlay

Byta Elbolag

De flesta elkontrakt varar ett år. Efter detta är du helt fri att byta till en ny elleverantör utan påföljd. 

Kommer jag att bestraffas om jag byter elbolag?

Om du byter innan ditt elavtal upphör, kommer det vanligtvis att debiteras en avgift på 500kr för enkla bränslekontrakt eller 1000 kr för dubbelt bränsle. 

I vissa fall kan avgiften dock vara högre, beroende på vilken affär du ursprungligen registrerade dig för.  

Måste jag meddela min leverantör att jag lämnar?

Nej. Så länge du är utom kontrakten behöver du inte ge din befintliga leverantör något förskott om att du vill byta. Du behöver faktiskt inte kontakta dem eller hantera dem alls under övergångsprocessen.

3. Vad behöver jag byta elleverantör?

 Du behöver dessa uppgifter för att byta elleverantör:

  1. En ny mätaravläsning – om du behöver en mätarknapp.
  2. Du måste också veta ungefär hur mycket el du använder under ett år i kWh.
  3. För att slutföra din elbrytare måste du också ge oss några personliga uppgifter som ditt hem- och e-postadress och ett kontaktnummer.

Du kan få en bättre uppskattning av dina förväntade besparingar om du också känner till namnet på den aktuella planen du är på så det är användbart att ha detta till hands när du byter också. Du hittar detta på en ny faktura eller genom att kontakta din elleverantör. 

Hur byter jag gas- och elleverantör?

Det tar inte mer än ett par minuter att byta.

  1. Berätta namnet på din befintliga prisplan. Du hittar detta på en ny faktura eller genom att kontakta din befintliga leverantör. 
  2. Ge en bra uppskattning av hur mycket el du använder under ett år, antingen i SEK eller kWh. Detta hjälper att ge dig de mest exakta resultaten.
  3. Då får du en lista över alla erbjudanden som är tillgängliga för dig, presenterade i ordning efter det totala priset. Och med det totala priset menar vi det totala priset – inklusive alla tilläggsavgifter och skatter som taggas på elräkningarna.
  4. Välj din nya elleverantör.
  5. Ange några personliga och bankuppgifter, tillsammans med en ny mätaravläsning.